جستجو

دکتر حسـین جلال پور

دکتر موحد به جایزۀ ملی حسین جلال پور پیوست

۵۵۶

دکتر سید ضیاء موحد به‌عنوان داور به نخستین دورۀ جایزۀ ملی حسین جلال­ پور (جایزۀ مستقل غزل) پیوستند.

به گزارش روابط عمومی جایزۀ ملی حسین جلال ­پور، دکتر طبیب ­زاده از اعضای هیئت علمی جایزه، با بیان این خبر افزودند که استاد موحد، داوری بخش پژوهش را به همراه اساتیدی که پیش از این در فراخوان جایزه معرفی شده­ اند برعهده خواهند داشت. نخستین دورۀ جایزۀ ملی حسین جلال ­پور (جایزۀ مستقل غزل) با میزبانی شهر گناوه، زادگاه این شاعر و پژوهشگر در دی ­ماه سال جاری برگزار خواهد شد.