جستجو

دکتر حسـین جلال پور

زندگی نامه

۶۲۶

حسین جلال­پور متولد ۱۳۵۵ در شهر گناوه است. مجموعه­ غزل “کلاغِ بعد از باغ” و تصحیح‌هایی چون “دیوان محمدخان دشتی”، “دیوان خواجوی کرمانی”، مثنوی­ های “همای و همایون”، “گل و نوروز”، “گوهرنامه” و “کمال‌نامۀ” خواجوی کرمانی و… را در کارنامۀ خود دارد. وی همچنین مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه بوده است.